Binnendemuren

headermetnaam1

 

Gedetineerden die in de 150 jaar oude gevangenis van Leuven Centraal zitten, zijn veel meer tevreden dan hun ‘collega's' in de 21ste-eeuwse inrichtingen van Hasselt en Ittre.

 

  

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) gaat in Vottem een aparte vleugel voor criminele illegalen oprichten. Die veroorzaken namelijk nogal wat problemen met de andere bewoners van het Luikse gesloten asielcentrum.

DE PIJN VAN HIER

Wéér zit ik hier weg te kwijnen,

Op een cel van angst en pijnen.

Gevuld van verdriet en medicijnen.

Elke dag zak ik verder weg hier,

nooit mijn celdeur op een kleine kier.

Alleen de tralies en cipiers,

deze houden mij nog steeds hier.

's Nachts de lampen op mij schijnen,

van "is die nog steeds hier"

Was ik maar ver weg van hier,

zonder pijn of cipier.

 

Tevens wil deze gedetineerde de aandacht vestigen op een facebook pagina waar familie en vrienden kunnen schrijven en lezen.

Facebook.com/ Spnajaard Peter.

 

LIÈGE - Een geïnterneerde in de instelling van Paifve is gestorven in de isoleercel. Allicht door onderkoeling.

 

BRUSSEL - Drie directeurs en drie cipiers van de gevangenis van Ittre moeten voor de rechtbank verschijnen omdat ze de beruchte gedetineerde ‘Farid le Fou' geboeid in de isoleercel stopten.

BRUSSEL - Cipiers zullen geen voorafgaande toestemming meer moeten vragen aan hun directeur om een gevangene naakt te fouilleren.

 

DRIE GEÏNTERNEERDEN GETUIGEN.
Van de 4000 Belgische geïnterneerden zitten er 1150 in de cel. Geestesziek, maar zonder behandeling. Deze week nog veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ons land 3 keer  omdat er in de gevangenissen geen therapie voorhanden is. Drie getuigenissen uit de vergeetput. ‘Ik heb een fles Dreft leeggedronken, in de hoop met te vergiftigen’.

Uitbating van nieuwe instellingen nog altijd niet geregeld.

 

Ons land telt ruim 4000 geïnterneerden, van wie er bijna 1200 in de gewone gevangenissen zitten. De nieuwe gespecialiseerde instellingen die gepland zijn, volstaan niet om hen allemaal op te vangen.

BRUSSEL - Mensen die misdrijven plegen maar ontoerekeningsvatbaar zijn, belanden in een op de vier gevallen in een gewone cel. Interneringskamers zouden daar verandering in kunnen brengen.

Handige links

U bevindt zich hier: Start Rechtbank Strafinrichting